Strona główna

Projekt adresowany jest do uczniów/słuchaczy klas kształcących
w zawodzie technik ochrony środowiska
Kwalifikacja R.8.


Autorem WebQuestu jest Bożenna Wapińska - nauczycielka przedmiotów zawodowych
w Zespole Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego w Warszawie